Α1-Α2

Β1-Β2

C1-C2

Einzelunterricht/Stunde

25€

30€

35€

Gruppenunterricht/Stunde

13€

16€

19€

 

Α1-Α2

Β1-Β2

C1-C2

Einzelunterricht/Stunde

20€

25€

30€

Gruppenunterricht/Stunde

10€

13€

16€

 

Share This